Obchodní podmínky


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce Keramika Bastet a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Kontakt

Karolína Bathory, IČ: 06319696, Email: karolina.bathory@seznam.cz, Tel.: +420728824793

Objednání zboží

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží, vzniká na základě odeslání elektronické objednávky kupujícím. Právní vztahy, vzniklé uzavřením kupní smlouvy, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Poté prodávající objednávku potvrdí. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Pokud jako nakupující máte jakýkoliv dotaz týkající se kupovaného zboží, kontaktujte mě předem na email keramika@karolinabathory.cz . Zrušení objednávky je možné pouze před přijetím objednávky nakupujícím.

Cena zboží a platební podmínky

Ceny zboží uvedené na eshopu jsou konečné. Je nutné k nim přičíst poštovné. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu bezhotovostně buď kreditní kartou nebo převodem na účet prodávajícího č.2700424874/2010, vedený u společnosti Fio bank, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky. Pokud k úhradě nedojde, bude objednávka stornována. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu na vyžádání po zakoupení zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Dodání zboží

Zboží je odesláno nejpozději dva pracovní dny po přijetí platby kupujícím. Přijetí platby kupujícím nastává v případě platební brány ihned po zaplacení, v případě převodu na účet až po připsání platby na účet prodávajícího. Zboží je dodáváno prostřednictvím služby Zásilkovna nebo Českou poštou jako “balík do ruky”. Prodávající informuje kupujícího o předání zásilky elektronickou poštou. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad neprodleně kontaktovat přepravce.

Vrácení zboží

Zboží je možné bez udání důvodu do 14 dnů vrátit, dle zákona: § 53 odst. 7 občanského zákoníku. Zboží musí být bez vady a v původním stavu. Před odesláním zboží zpět mě nejdříve kontaktujte. Odeslání peněz ze strany prodávajícího probíhá až po přijetí a zkontrolování zboží zaslaného nazpět. Nazpět bude zaslána celá částka a to do 30 dnů od doručení zboží zpět prodávajícímu. Poštovné pro odeslání zboží nazpět prodávajícímu platí zákazník. Vrácené zboží zaslané zpět na dobírku nemůže být z důvodů nemožnosti kontroly zboží akceptováno a taková zásilka nebude převzata.

Reklamace

Zboží, které vykazuje vadu je možné reklamovat. Vada nesmí být způsobena opotřebením nebo nepřiměřeným užíváním zboží. Před odesláním zboží na reklamaci mě prosím nejdříve kontaktujte. V případě uznání reklamace bude zboží opraveno, je-li to možné, jinak budou vráceny peníze, poštovné bude uhrazeno prodávajícím. V případně neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zpět na náklady nakupujícího. Reklamované či vrácené zboží zasílejte, prosím, na adresu:

Karolína Bathory
Slepá 22
250 66 Zdiby

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Záruční doba

Záruční doba výrobků je dva roky. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady a vady vzniklé při výrobě. Nevztahuje se na opotřebení a vady vzniklé používáním zboží.